ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจาก National Taiwan College of Performing Arts, Taiwan


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Dr.Chang Jui-Pin, President from National Taiwan College of Performing Arts, Taiwan และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง NTCPA กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561


[post:10 มกราคม 2561 11:25:53] (view: 264)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.