ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีมอบทุนการศึกษาทากาฮาชิ


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทากาฮาชิ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561


[post:10 มกราคม 2561 10:12:02] (view: 144)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.