ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง “การเมืองและความมั่นคงในมิติความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์”


รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง “การเมืองและความมั่นคงในมิติความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์” โดยมีพันเอกอัศวิน อินทนนท์ รองผู้บังคับการรบพิเศษที่ 5 กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยงานสายทหารในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมใหญ ชัน 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561


[post:10 มกราคม 2561 10:05:51] (view: 244)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.