ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561


[post:09 มกราคม 2561 15:35:59] (view: 244)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.