ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ National Central University, Taiwan


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Hsieh-Lung Hsu, Vice President for International Relations Affairs, National Central University, Taiwan ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ National Central University, Taiwan ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561


[post:08 มกราคม 2561 09:44:28] (view: 17)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.