ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจาก Zhejiang University, P.R. Chinaรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Professor YU Jianxing and the delegates from Zhejiang University, P.R. China ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560[post:22 ธันวาคม 2560 10:26:00] (view: 16)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.