ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยของคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


[post:10 พฤศจิกายน 2560 08:53:01] (view: 16)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.