ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช. ส่งกระทงใหญ่ สืบสานประเพณียี่เป็ง “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์”


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งกระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระการตา “ “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์” เข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ในขบวนแห่งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยรถกระทงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์” ออกแบบและจัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้นำความงดงามไปร่วมสืบสานประเพณีเป็นขบวนที่ 7 สร้างความประทับใจต่อผู้ชมสองข้างทางทั้งชาวไทยและต่างประเทศมิรู้ลืม


[post:06 พฤศจิกายน 2560 11:29:34] (view: 433)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.