ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (Freshy Sports 2017)


อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 25560 (Freshy Sports 2017) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพและการแสดงออกในความสามารถด้านการแข่งขันกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ รู้จักกายออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรค มีจิตใจผ่องใส ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด ตลอดจนรู้จักการแพ้ ชนะ การให้อภัย ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560


[post:14 กันยายน 2560 15:37:42] (view: 29)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.