ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2560


ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2560 “วันวานที่ภาคเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยมีนายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องในเกียรติ คุณงามความดี ที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560


[post:11 กันยายน 2560 08:32:18] (view: 12)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.