ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ระยะทาง 822 กิโลเมตร


          สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร  และสมาคม-ชมรมนักศึกษาเก่าจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ระยะทาง  822  กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 3 – 8  กันยายน  2560 รับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560


[post:09 กันยายน 2560 09:11:42] (view: 86)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.